Organizatori
Filmaktiv
Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci – SKC

Umjetnička direktorica
Maša Drndić

Selektorice
Maša Drndić
Sendi Bakotić
Marta Ban

Izvršna producentica
Petra Čargonja

Odnosi s javnošću
Maja Ogrizović
Ivana Rubeša
Maja Brašnić
Nina Savić

Kustosica izložbenog programa
Elena Apostolovski

Selekcija izložbenog programa
Elena Apostolovski
Petra Čargonja
Katarina Kožul
Leonida Cris Manojlovski
Katarina Erak
Ema Puceković

Moderatorice razgovora
Lucija Brkić
Ivori Sošić

Prevoditelji
Tomislav Mirković
Domagoj Krpan
Marijana Gašparović
Dalen Belić
Anja Zidar
Antonela Zaharija
Elly Benčić
Marina Pauletić
Ivona Marušić

Urednice kataloga
Maša Drndić
Sendi Bakotić
Marta Ban
Elena Apostolovski

Voditeljice
Sendi Bakotić
Nika Curać
Mara Klanjac
Vlatka Andabak

Koordinatori događaja
Jana Ažić
Petra Čargonja
Karla Drašković
Jelena Abramović
Paulina Plazonić
Enea Dessardo
Dante Šolić
Sven Mišković

Koordinator tehnike
Marin Lukanović

Koordinatori volontera
Jana Ažić

Fotografija
Petra Šporčić
Neira Mušić
Paola Vitasović

Video
Sara Blažić
Natalija Stefanović

Mentori
Elena Apostolovski (postav izložbe, dizajn)
Maja Ogrizović, Ivana Rubeša (PR)
Petra Čargonja (diskurzivni program)
Petra Šporčić (fotografija)
Sara Blažić (video)
Damjan Šporčić (tehnički postav izložbe)

Koordinatori gostiju
Borko Novitović
Lana Brezovec
Tina Marić
Lucija Ćurković
Lea Gegić
Marija Radman

Dizajn
Gea Rajić

Dizajn nagrade
Natalija Stefanović

Web
Gregor Bogdanović / WiseMedia.hr

Adresa
STIFF- Međunarodni studentski filmski festival
Udruga Filmaktiv
Korzo 28/1
51 000 Rijeka

E-mail:
[email protected]

Web:
www.studentfilmfestival.eu