Organizatori
Studentski kulturni centar Sveučilišta ta u Rijeci-SKC
Filmaktiv

Umjetničke direktorice
Maša Drndić

Selektorice
Maša Drndić
Sendi Bakotić
Marta Ban

Produkcija propratnog programa
Elena Apostolovski
Natalija Stefanović

Odnosi s javnošću
Petra Čargonja

Marketing na društvenim mrežama
Petra Čargonja
Sara Huskić
Ivori Sošić
Lucija Brkić
Ana Brđanović

Moderatorice razgovora
Sendi Bakotić
Lucija Brkić
Elena Apostolovski
Natalija Stefanović
Anja Matić

Prevoditelji
Anja Zidar
Vanda Šajer
Domagoj Krpan
Melanie Vičević
Dalen Belić
Marijana Gašparović

Urednici kataloga
Maša Drndić
Marta Ban
Sendi Bakotić

Koordinator izložbi
Elena Apostolovski

Koordinatori događaja
Jana Ažić
Natalija Stefanović
Katarina Erak
Ema Puceković
Vita Mikulić
Mirna Radić
Ana Klepo
Lara Tomić
Josipa Laklija
Azra Ekmečić

Koordinator tehnike
Marin Lukanović

Koordinatori volontera
Jana Ažić
Elena Apostolovski

Mentori
Petra Čargonja (Public relations)
Elena Apostolovski (Curating exhibition)
Aljoša Brajdić
Sanja Kapižić(Design)
Radio Roža

Koordinatori gostiju
Josipa Laklija
Sanja Kapidžić

Dizajn vizualnog identiteta
Valentina Barić

Dizajn
Ivana Geček
Stjepan Pranjković
Sanja Kapidžić

Fotografi
Ana Klepo
Laura Šlajhert
Alessia Stelko
Klara Dujmović

Video
Hana Barić
Petra Pataft
Lucija Brkić

Web
Gregor Bogdanović / WiseMedia.hr

Adresa
STIFF – Međunarodni studentski filmski festival
Udruga Filmaktiv
Korzo 28
51000 Rijeka Croatia

Email adresa
[email protected]

Web stranica
www.studentfilmfestival.eu