Organizatori
Studentski kulturni centar Sveučilišta ta u Rijeci-SKC
Filmaktiv

Umjetničke direktorice
Maša Drndić
Sanja Marjanović

Selektorice
Maša Drndić
Sanja Marjanović
Sendi Bakotić
Marta Ban

Odnosi s javnošću
Sara Blažić
Nina Orlović

Marketing na društvenim mrežama
Sonja Marković
Marija Markić
Valerija Jurkaš

Moderatorice razgovora
Sendi Bakotić
Natalija Stefanović
Petra Bezjak

Prevoditelji
Julijana Lukić
Anja Zidar
Fran Katarinčić
Iva Jurat
Melanie Vičević
Sofija Žagar

Urednici kataloga
Maša Drndić
Marta Ban
Sendi Bakotić

Koordinatori događaja

Jana Ažić
Borko Novitović
Natalija Stefanović
Elena Apostolovski
Kristina Tolić
David Čarapina
Nina Orlović
Maja Oskoruš
Ivana Rubeša
Petra Bezjak
Hana Barić

Koordinator tehnike
Marin Lukanović

Koordinatori volontera
Jana Ažić
Elena Apostolovski

Mentori
Jelena Androić (Public relations)
Damjan Šporčić (Video mapping)
Aljoša Brajdić (Design)

Koordinatori gostiju
Ivana Rubeša
Kasia Borić
Josipa Laklija
Ema Jugovac

Dizajn
Ivana Geček

Dizajn nagrada
Elena Apostolovski

Fotografi
Petra Šporčić
Klara Dujmović
Matea Štedul

Video
Hana Barić
Sara Blažić
Sendi Bakotić
Ana Marija Brđanović
Natalija Stefanović

Web
Gregor Bogdanović / WiseMedia.hr

Adresa
STIFF – Međunarodni studentski filmski festival
Udruga Filmaktiv
Korzo 28
51000 Rijeka Croatia

Email adresa
[email protected]

Web stranica
www.studentfilmfestival.eu