Organizatori
Filmaktiv
Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci – SKC

Umjetnička direktorica
Maša Drndić

Selektorice
Maša Drndić
Sendi Bakotić
Marta Ban

Izvršna producentica
Petra Čargonja

Odnosi s javnošću
Maja Ogrizović
Ivana Rubeša

Kustosica izložbenog programa
Elena Apostolovski

Selekcija izložbenog programa
Elena Apostolovski
Petra Čargonja
Katarina Kožul
Leonida Cris Manojlovski
Katarina Erak
Ema Puceković

Moderatorice razgovora
Lucija Brkić
Ivori Sošić

Prevoditelji
Tomislav Mirković
Domagoj Krpan
Marijana Gašparović
Dalen Belić
Anja Zidar
Antonela Zaharija
Elly Benčić
Marina Pauletić

Urednice kataloga
Maša Drndić
Sendi Bakotić
Marta Ban
Elena Apostolovski

Koordinatori događaja
Jana Ažić
Petra Čargonja

Koordinator tehnike
Marin Lukanović

Koordinatori volontera
Jana Ažić

Fotografija
Petra Šporčić

Video
Sara Blažić
Natalija Stefanović

Mentori
Elena Apostolovski (postav izložbe, dizajn)
Maja Ogrizović, Ivana Rubeša (PR)
Petra Čargonja (diskurzivni program)
Petra Šporčić (fotografija)
Sara Blažić (video)
Damjan Šporčić (tehnički postav izložbe)

Koordinatori gostiju
Borko Novitović

Dizajn
Gea Rajić

Dizajn nagrade
Natalija Stefanović

Web
Gregor Bogdanović / WiseMedia.hr

Adresa
STIFF- Međunarodni studentski filmski festival
Udruga Filmaktiv
Korzo 28/1
51 000 Rijeka

E-mail:
[email protected]

Web:
www.studentfilmfestival.eu