Organizatori
Studentski kulturni centar Sveučilišta ta u Rijeci-SKC
Filmaktiv
Art-kino Croatia

Direktorica festivala
Maša Drndić

Umjetnička direktorica
Sanja Marjanović

Selektori
Maša Drndić
Sanja Marjanović
Sendi Bakotić
Marta Ban

Odnosi s javnošću
Jelena Androić

Marketing na društvenim mrežama
Jelena Androić
Sara Nalić
Marija Markić
Sara Blažić
Ana Marija Brđanović

Moderatorice
Greta Grakalić-Rački
Petra Bezjak
Natalija Stefanović

Prevoditelji
Tea Marković
Anja Zidar
Fran Katarinčić
Ivana Koren
Viktorija Kopjar

Urednici kataloga
Maša Drndić
Tea Marković
Natalija Stefanović

Koordinatori događaja
Natalija Stefanović
Zoran Baljak

Koordinator tehnike
Marin Lukanović

Koordinatorica volontera
Jana Ažić

Koordinatori gostiju
Jana Ažić
Kasia Borić
Josipa Laklija
Ema Jugovac
Nika Kurti

Dizajn
Sara Pregel

Dizajnerice kataloga
Sara Pregel
Sandra Kvaranta

Fotografkinje
Petra Šporčić
Nika Kurti

Video
Sara Blažić
Sendi Bakotić

Web
Gregor Bogdanović / WiseMedia.hr

STIFF Logo dizajn
Korina Hunjak

Adresa
STIFF – Međunarodni studentski filmski festival
Sveučilište u Rijeci
Studentski kulturni centar
Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka
Croatia

Telefon
+385 51 584 860

E-mail adresa
[email protected]

Web stranica
www.studentfilmfestival.eu